. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
21.09.2021
Дипломна работа Анализ на външнотърговската и маркетинговата дейност на фирма „Престиж 96“ АД - 25 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2020
21.09.2021
Дипломна работа МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ ТРАНЗИТ КАТО ФОРМА НА КОНТРОЛ - 22 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2021
21.09.2021
Дипломна работа Маркетингов анализ на външнотърговската дейност на „Топ Дистрибюшън” ЕООД - 22 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2020
21.09.2021
Дипломна работа „Заплахи и рискове на националната сигурност“ - 111 стр. ВУСИ 2020
21.09.2021
Дипломна работа Изследване на интензивността на движение на транспортен поток – гр. Русе - 66 стр. РУ 2020
21.09.2021
Реферат Предмет и задачи на инженерната геодезия - 9 стр. ШУ 2020
21.09.2021
Дипломна работа ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС - 24 стр. Тракийски университет – Стара Загора 2019
21.09.2021
Дипломна работа Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас - 75 стр. ПУ 2021
21.09.2021
Дипломна работа Геодезични дейности при хидрографски измервания - 63 стр. ШУ 2021
21.09.2021
Дипломна работа Микропроцесорна система за управление на триизмерен принтер - 47 стр. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 2016
21.09.2021
Дипломна работа СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КОБАЛТ-ВИЛЕМИТОВИ КЕРАМИЧНИ ПИГМЕНТИ - 39 стр. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 2019
21.09.2021
Дипломна работа In vivo оценка на ефективността на микробиални биопрепарати при насаждения от Vitis vinifera сорт Болгар - 69 стр. СУ 2019
21.09.2021
Курсова работа Сестрински грижи при лица със сензорни нарушения - 9 стр. МУ 2021
21.09.2021
Курсова работа Закаляване в детската възраст. Масаж и гимнастика. - 16 стр. МУ 2021
21.09.2021
Курсова работа Сестрински грижи при инфаркт на миокарда - 10 стр. МУ 2021
21.09.2021
Курсова работа Поведение на медицинската сестра за решаване на конфликти - 10 стр. МУ 2021
21.09.2021
Курсова работа Грижи за новородени деца с иктер - 10 стр. МУ 2021
21.09.2021
Дипломна работа Проектното обучение при изучаване на човекът и обществото В 3 и 4 клас - 62 стр. ПУ 2019
21.09.2021
Дипломна работа РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА - 102 стр. Медицински университет 2018
21.09.2021
Дипломна работа Анализ на състоянието и насоки за усъвършенстване на дейността на „ММоторс” АД - 94 стр. ТУ 2020

Untitled Document
Скоро поръчани
СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ДАННИ „ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДОМОВЕТЕ
XXI век-старите и новите демографски проблеми
Управление на комуникациите в проекта според най-разпространените международни методологии за управление на проекти: PMBOK, PRINCE2,TENSTEP, ISO 21500:2012 и SIX SIGMA
Екологично и биологично земеделие Производство на био лавандула
Планиране на управлението при извънредни ситуации
Пазарът на животозастраховане във времена на финансова криза
Данъчни правни норми - същност, строеж, видове. Влизане в действие
: “Анализ и насоки за развитие на „Брайт Маркетинг Рисърч” ООД”
Етика и норми на поведение в социалната работа
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Влиянието на информационните и комуникационни технологии върху човека
Правен режим на чуждунците изобщо и според българското действащо право
Какво представлява работата на офис мениджъра в публичния сектор
Теория за стойността на Карл Маркс
Същност, особености и източници на Международното публично право

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021