. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Ветеринарна медицина
 
 
Каталожен номер:
2389
Област:
Медицина
Дисциплина:
Ветеринарна медицина
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Доклад за проведен стаж
Страници:
55 стр.
Цена:
39 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1.УВОД
2. ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО
3. ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
4. ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТОКСИКОЛОГИЯ
5. ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ОФТАЛМОЛОГИЯ
6. АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ
7. ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ
8. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024