. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
14.10.2018
Реферат Увод в информационните ситеми - 11 стр. ЮЗУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Образователната услуга като пазарен продукт. Подходи при нейната реализация - 17 стр. ЮЗУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Пазарно равновесие и пазарни шокове.Механизъм за възстановяване на равновесието - 13 стр. АМВТ 2017
14.10.2018
Курсова работа Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на финансите на Република България - 30 стр. ТУ 2016
14.10.2018
Реферат “От люлка до люлка” и решенията на проблемите с отпадъците. Анализ на жизнения цикъл/Оценка (LCA)на продукта - 11 стр. ТУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Същност и елементи на правоъгълен триъгълник. Метрични зависимости и Питагорова теорема - 27 стр. РУ 2018
14.10.2018
Реферат ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА НА ФОНА НА ГЛОБАЛНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ - 17 стр. ТУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Емоционална сфера - 12 стр. СУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Правонарушение-Характеристики,състав и структура. Видове Правонарушения. - 15 стр. ЮЗУ 2017
14.10.2018
Курсова работа ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО - 16 стр. ЮЗУ 2017
14.10.2018
Курсова работа Образователната услуга като пазарен продукт. Подходи при нейната реализация - 13 стр. ЮЗУ 2017
14.10.2018
Курсова работа Същност и особености на плана „Делор“ - 10 стр. СУ 2018
14.10.2018
Курсова работа Анализ на финансовото равновесие и устойчивост в бизнес организацията - 24 стр. ТУ 2017
14.10.2018
Реферат ОРГАНИЗАЦИОННА СТУКТУРА НА “СТАТ” ООД - 16 стр. РУ 2017
14.10.2018
Курсова работа Използване на задачата за назначения при управление на отбранителните ресурси - 26 стр. УНСС 2017
14.10.2018
Курсова работа Дистрибуционна политика на Zara и H&M - 19 стр. УНСС 2018
14.10.2018
Курсова работа Сравнителна демографска характеристика между общините Разлог, Банско и Сандански - 16 стр. СУ 2017
14.10.2018
Дипломна работа СТРУКТУРА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ - 92 стр. Тракийски университет 2016
14.10.2018
Дипломна работа Данъчна система в България. Диференцирано облагане с данък добавена стойност в България и Европейския Съюз. - 92 стр. МВБУ 2015
14.10.2018
Дипломна работа НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИВЕ - 51 стр. УНСС 2016

Untitled Document
Поръчани днес
ПРАВНА СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗС
Лидерство и мениджмънт
Педагогика на девиантното поведние
Организация и технология на дейността на търговска верига Билла
Съвременни проблеми на данъчната конкуренция
Анализ на работата по качеството във фирма "Еврика Комерс" ООД
Гещалт – терапия и тренинг на образа. Фриц Пърлс и последователи
Гещалт – терапия и тренинг на образа. Фриц Пърлс и последователи
Добри практики за управление на околната среда в ресторанта- програма за ограничаване консумацията на електроенергия
Добри практики за управление на околната среда в ресторанта- програма за ограничаване консумацията на електроенергия
Рекламна кампания на архитектурно студио Архлайн-Николов ООД
Организационна форма и структура, управление и развитие на фирма ЕТ “...”
Организационна форма и структура, управление и развитие на фирма ЕТ “...”
“АНАЛИЗ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ВЪВ ФИРМА “ИСА – 2000” ЕООД
Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения във фирма „ЛАВЕНА” АД гр. Шумен.

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2018