. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
09.07.2017
Курсова работа Информационно осигуряване на службите в сигурността и дипломацията - 9 стр. ВТУ 2017
09.07.2017
Курсова работа ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА. СРАВНЕНИЕ С ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКА ПРОДАЖБА - 9 стр. ИУ-Варна 2016
09.07.2017
Реферат Авторитарните диктатури в Южна Европа – Испания, Португалия и Гърция. - 14 стр. ПУ 2016
09.07.2017
Курсова работа Автомобилостроенето в България 2007-2015г. - 34 стр. УНСС 2016
09.07.2017
Реферат Разходите от държавния бюджет – общо и за държавната администрация по отделни години от 1990 до 2014 г. - 14 стр. ПУ 2016
09.07.2017
Курсов проект КОМПЕНСАЦИОННИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУД - 11 стр. СУ 2017
09.07.2017
Курсова работа Финансов анализ на „Металкастинг“ АД - 18 стр. ИУ-Варна 2016
09.07.2017
Реферат ЕТАПИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС. - 12 стр. ВСУ 2017
09.07.2017
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Тема: “Пазарът на наеми на офисни площи в България през периода 2010-2015 г.” - 110 стр. УНСС 2016
09.07.2017
Дипломна работа Етика и риск на съвременното българско семейство и съжителството - 73 стр. ВТУ 2016
09.07.2017
Дипломна работа М А Г И С Т Ъ Р С К А Т Е З А На тема: Счетоводно отчитане на приходите на банките - 46 стр. УНСС 2012
09.07.2017
Дипломна работа ПОЛИТИКАТА НА НАТО СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА - 70 стр. ЮЗУ 2015
09.07.2017
Курсова работа Финансов анализ на „Дом - Ко Шумен“ ООД - 13 стр. ИУ-Варна 2015
09.07.2017
Курсова работа Същност и форми на социалното подпомагане - 17 стр. РУ 2016
09.07.2017
Курсова работа Туроператорите и техните представители в дестинациите – роля, място и значение в управлението на туризма, взаимовръзки и зависимости - 25 стр. УНСС 2016
09.07.2017
Курсова работа ОЗДРАВЯВАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОНБАТ- АД - 35 стр. ИУ-Варна 2016
29.06.2017
Реферат ПРЕДМЕТ НА ВЪЗРАСТОВАТА ПСИХОЛОГИЯ - 16 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2016
29.06.2017
Курсова работа Анализ на дейността на хотел „Алегра” - 14 стр. ИУ - Варна 2015
29.06.2017
Реферат Технологии за производство на втлъстен черен дроб от патици мюлари. - 11 стр. Тракийски университет 2016
29.06.2017
Курсова работа Петър Мутафчиев - 12 стр. Софийски университет 2016

Untitled Document
Поръчани днес
СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА
Система на управление и организационно функциониране: лидерство и комуникация
Правен режим на бюджетните приходи.Понятие и видове бюджетни приходи.Правна характеристика на данъците.Видове данъци.Данъчна администрация
Проблемите на глобализацията
Доклад за проведено практическо обучение във фирма "Веселина Трейд" ЕООД
Доклад за проведено практическо обучение във фирма "Веселина Трейд" ЕООД
: Проект за създаване на шивашка фирма за производство на спално бельо с помощта на „ ProjectLibre”
: Проект за създаване на шивашка фирма за производство на спално бельо с помощта на „ ProjectLibre”
: Проект за създаване на шивашка фирма за производство на спално бельо с помощта на „ ProjectLibre”
Ислямът

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017