. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Туризъм, География
 
 
Каталожен номер:
2313
Област:
Икономика
Дисциплина:
Туризъм, География
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Икономо-географска характеристика на община Смолян
Страници:
10 стр.
Цена:
9 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
1.Географско положение и териториален обхват
2.Природно-ресурсен потенциал
2.1.Релеф
2.2.Климат
2.3.Почви
2.4.Минерални ресурси
2.5.Води
2.6.Флора и фауна
а)растителност
б)животински свят
в)горски фонд
д)резервати
3.Демографски показатели
4.Стопански функции
4.1.Селско стопанство
а)растениевъдство
б)животновъдство
4.2.Сектор индустрия
4.3.Сектор услуги
а)туризъм
б)образование
в)здравеопазване
г)транспорт
5.Проблеми и тенденции
5.1.Проблеми
5.2.Тенденции
6.Приложение-таблици
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024