. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
 
Каталожен номер:
13627
Област:
Други
Дисциплина:
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ЕКИПИ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ
Страници:
28 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
29.04.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Въведение 3
Видове екипи 3
Работен екип 3
Проектен екип 5
Паралелен екип 6
Мениджърски екип 7
Неформален екип 9
Екипни роли 10
Човек-идея 11
Анализатор 12
Направляващ 12
Правещи хора (правещи роли) 13
Практик 14
Изпълнител 15
Експерт 16
Чувстващи хора (чувстващи роли) 16
Контактен човек 17
Съекипник 18
Търговец 19
Председател – обединяващата десета роля 19
Типове поведение в екипа 21
Нежелание за разговор. 21
Не сте „в крак с времето“. 21
Не искате да започнете от нулата. 22
Говорите само за себе си. 22
Твърде негативни сте. 22
Ефективност на екипа 23
Бъди наясно какво всъщност е “екип” 23
Преценени имаш ли основателна причина да създаваш екип 24
Определи конкретна цел на екипа 25
Избери внимателно участниците в екипа 25
От самото начало мисли за факторите на екипната ефективност 26
Заключение 27
Използван литература: 28


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024