. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: финанси

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 535

 
Курсова работа по Финанси
 
  5480
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Курсова работа
Тема: Публични блага
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Финанси
 
  1701
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Реферат
Тема: Етапи на лизинговата операция
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Лекции по Финанси
 
  1198
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Лекции
Тема: Основи на финансите
Страници: 109 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Финанси
 
  2063
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Реферат
Тема: Явлението кредитна експанзия
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финанси
 
  8307
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Курсова работа
Тема: Начисляване и изплащане на хонорари
Страници: 8 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Финанси
 
  2553
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Реферат
Тема: Видове пазари на ценни книжа
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финанси
 
  12303
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Курсова работа
Тема: Условия по ипотечните кредити
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финанси
 
  4055
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Курсова работа
Тема: „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Реферат по финанси
 
  4163
Област: Икономика
Дисциплина: финанси
Вид: Реферат
Тема: Глобална финансова и икономическа криза
Страници: 27 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финанси
 
  4241
Област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Вид: Курсова работа
Тема: АНАЛИЗ НА ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Страници: 11 стр.
Още информация
 << Назад Напред >>

Untitled Document
вижте още
Отчет за проведен стаж в банка - СИБ
Финансово-икономически анализ на "…" АД
Анализ на ликвидността и платежоспособността на банките
Анализ на финансовото състояние на предприятие …
Финансов отчет на "Арома" АД
Анализ на кредитоспособността на фирмата
Предимства и недостатъци в системите на финансиране на здравеопазването и образованието
Хедж-фондовете
Консолидирани финансови отчети
Акции – видове, особености, права и рискове на притежателите на акции

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024