. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: счетоводство

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 288

 
Реферат по Счетоводство
 
  1219
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Реферат
Тема: Амортизационна политика
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Счетоводство на застрахователите
 
  5512
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство на застрахователите
Вид: Курсова работа
Тема: ДИРЕКТИВА 4 НА ЕС – ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Счетоводство
 
  2537
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Курсова работа
Тема: Анализ и управление на амортизациите
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Счетоводство
 
  4184
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Реферат
Тема: „Ценни книжа- същност и видове”
Страници: 8 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Счетоводство
 
  1223
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Реферат
Тема: Промени в данъчното законодателство
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Управленско счетоводство
 
  3029
Област: Икономика
Дисциплина: Управленско счетоводство
Вид: Курсова работа
Тема: Специализиран курс
Страници: 8 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Управленско счетоводство
 
  3033
Област: Икономика
Дисциплина: Управленско счетоводство
Вид: Курсова работа
Тема: Специализиран курс
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Счетоводство
 
  1229
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Реферат
Тема: Данъкоподобни - квазиданъчни приходи
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Икономика, организация и финансиране на ЛЗ
 
  10590
Област: Медицина
Дисциплина: Икономика, организация и финансиране на ЛЗ
Вид: Курсова работа
Тема: Корпоративно счетоводство
Страници: 14 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Счетоводство
 
  9372
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство
Вид: Курсова работа
Тема: ’’Професионално-етични дилеми в счетоводството’’
Страници: 9 стр.
Още информация
 << Назад Напред >>

Untitled Document
вижте още
Консолидирани финансови отчети
ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Счетоводно отчитане на разчетите в община …
Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане
„Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство. Постоянни и променливи, преки и непреки, производствени и непроизводствени, съответстващи и несъответстващи, завършени и незавършени, контролируеми и неконтролируеми.”
Анализ на печалбата и рентабилността на стопанската дейност на фирма "..." ООД
Данъчен контрол върху данъка за облагане доходите на физическите лица
Анализ на печалбата и варианти за нейната оптимизация
Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство
Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024