. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: хуманитарни науки

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 680

 
Реферат по Архивистика
 
  7081
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: Архивистика
Вид: Реферат
Тема: Изграждане на националната архивна мрежа
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Антропология и филология
 
  2188
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: Антропология и филология
Вид: Дипломна работа
Тема: Поколенията на един площад
Страници: 66 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Български език
 
  14862
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: Български език
Вид: Реферат
Тема: Ролята на чувствата в активността на личността
Страници: 23 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по История
 
  1893
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: История
Вид: Дипломна работа
Тема: Българската празнично-обредна система
Страници: 70 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социология
 
  2095
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: Социология
Вид: Дипломна работа
Тема: Изследване на мотивите за емиграция сред студентите
Страници: 73 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
  1349
Област: Хуманитарни и социални науки
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Дипломна работа
Тема: Конфликти в здравноосигурителната система
Страници: 87 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Българска филология
 
  14506
Област: Хуманитарни науки
Дисциплина: Българска филология
Вид: Курсова работа
Тема: Музите на Яворов. Мина срещу Лора
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Педагогика
 
  14507
Област: Хуманитарни и социални науки
Дисциплина: Педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Видове изобразителна дейност в детската градина
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална демография
 
  1356
Област: Хуманитарни и социални науки
Дисциплина: Социална демография
Вид: Курсова работа
Тема: Социално-демографски проблеми на наркоманията
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална демография
 
  1309
Област: Хуманитарни и социални науки
Дисциплина: Социална демография
Вид: Курсова работа
Тема: Социално-демографски проблеми на детската престъпност
Страници: 15 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Интерактивни методи в обучението по български език
МАРА БЕЛЧЕВА И ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА – МЕЖДУ ПОЕЗИЯТА И АНТОЛОГИЯТА МИСТИФИКАЦИЯ („НА ОСТРОВА НА БЛАЖЕНИТЕ” ОТ П. П. СЛАВЕЙКОВ)
Моята играчка
Синтаксис
Магистърска теза на тема: БАЩИНСТВОТО - УПОТРЕБИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В РОМАНА „ДЯДО ГОРИО” НА ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК
Магистърска теза на Тема: ЖЕНСКА ПЕРСОНАЖНА СИСТЕМА В РАЗКАЗИТЕ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ
Личността и делото на Йоаким Груев в документалната памет
Образът на маргинала в лирическия свят на Борис Христов
МЕТОДИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЙОВКОВИТЕ ,,СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ” В КОНТЕКСТА НА КОНСТРУКТИВИСТКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА
Модел за преодоляване на обучителните трудности чрез овладяване на българския книжовен език и опознаване на художествената литература за деца

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024