. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: труд

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 107

 
Реферат по Икономика
 
  13904
Област: Икономика
Дисциплина: Икономика
Вид: Реферат
Тема: Хигиенни изисквания към условията за труд и почивка
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по УЧР
 
  2336
Област: Икономика
Дисциплина: УЧР
Вид: Курсова работа
Тема: Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ “Царица Йоанна”ЕАД
Страници: 56 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
  8232
Област: Икономика
Дисциплина: Управление на човешките ресурси
Вид: Дипломна работа
Тема: Анализ на здравословните и безопасни условия на труд в „Арома” АД
Страници: 114 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Българската журналистика през тоталитарния период
 
  9188
Област: Журналистика и масмедии
Дисциплина: Българската журналистика през тоталитарния период
Вид: Курсова работа
Тема: Емперично изследване на вестник Труд През Тоталитарния период в България”
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
  6784
Област: Химия и Металургия
Дисциплина: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Вид: Дипломна работа
Тема: Организация на дейността по оценка на риска на персонала в предприятие за производство на автоматични врати ( по примера на ДОРМА Бъл
Страници: 37 стр.
Още информация
 

 
Курсов проект по ИКОНОМИКА НА ТРУДА
 
  12395
Област: Икономика
Дисциплина: ИКОНОМИКА НА ТРУДА
Вид: Курсов проект
Тема: КОМПЕНСАЦИОННИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУД
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Планиране и организиране на човешките ресурси
 
  11923
Област: Икономика
Дисциплина: Планиране и организиране на човешките ресурси
Вид: Курсова работа
Тема: Анализ, проектиране и планиране на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – методическа рамка и анализ на конкретна планова разработка
Страници: 14 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Медицина
 
  13133
Област: Медицина
Дисциплина: Медицина
Вид: Дипломна работа
Тема: ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ РАБОТА, СВЪРЗАНА С УМСТВЕН ТРУД. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СТРЕСА И РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ
Страници: 59 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Организация и трудови стандарти
 
  4770
Област: Икономика
Дисциплина: Организация и трудови стандарти
Вид: Курсова работа
Тема: Основни трудови стандарти, свързани с условията на труд в „Неохим“АД
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Икономика
 
  6488
Област: Икономика
Дисциплина: Икономика
Вид: Дипломна работа
Тема: Безопасност при работа на персонала на верига търговски магазини “Билла България“
Страници: 110 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Мотивация на персонала
Мотивация за труд и привързаност към организацията
Оценка и атестация на персонала
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-СЪЩНОСТ,РАВНИЩЕ И УЧАСТНИЦИ
Мотивирането в управлението на човешките ресурси (на практиката на "Мис Каприз Комерс" - АД)
Управление на човешките ресурси в детската градина
Програми за подобряване на условията на труд
Анализ и проектиране на система за оценяване на трудовото представяне
Продължаващо професионално обучение
Оценка на човешкия капитал

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2023