. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: международно право

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 491

 
Курсова работа по Mеждународно право
 
  9240
Област: Право
Дисциплина: Mеждународно право
Вид: Курсова работа
Тема: Международно космическо право
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно право
 
  1708
Област: Право
Дисциплина: Международно право
Вид: Реферат
Тема: Брачните отношения във филипинското международно частно семейно право
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Лекции по Международно частно право
 
  2191
Област: Право
Дисциплина: Международно частно право
Вид: Лекции
Тема: Лекции по международно частно право
Страници: 55 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно и публично право
 
  6900
Област: Право
Дисциплина: Международно и публично право
Вид: Курсова работа
Тема: Правен режим на чуждунците изобщо и според българското действащо право
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно публично право
 
  11801
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Реферат
Тема: Гражданство. Значението му в МПП. Придобиване, загубване и лишаване от гражданство. Режим на гражданството според българското право
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Лекции по Международно право
 
  1722
Област: Право
Дисциплина: Международно право
Вид: Лекции
Тема: Лекции по международно частно право
Страници: 70 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно публично право
 
  12739
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Курсова работа
Тема: Същност, особености и източници на Международното публично право
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно право
 
  1521
Област: МИО, Право
Дисциплина: Международно право
Вид: Курсова работа
Тема: Европейска защита правата на човека
Страници: 33 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно частно космическо право
 
  14149
Област: Право
Дисциплина: Международно частно космическо право
Вид: Курсова работа
Тема: Видове частни дейности в космоса
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно публично право
 
  6955
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Реферат
Тема: Н А Т О
Страници: 15 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Лекции по международно частно право
Приложимото право относно семейноправните и наследствените отношения според международното частно право на България и Германия – сравнителен анализ

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024