. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: здравен мениджмънт

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 578

 
Курсова работа по Здравен мениджмънт
 
  1736
Област: Здравен мениджмънт
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: Същност, цели и съдържание на здравната реформа в България
Страници: 35 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социални дейности, Здравен мениджмънт
 
  2034
Област: Икономика
Дисциплина: Социални дейности, Здравен мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: Финансиране на здравеопазването
Страници: 14 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
  1805
Област: Социални науки, Педагогика
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Дипломна работа
Тема: Образователни потребности на инвалидите
Страници: 101 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
  1349
Област: Хуманитарни и социални науки
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Дипломна работа
Тема: Конфликти в здравноосигурителната система
Страници: 87 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
  1336
Област: Други
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Дипломна работа
Тема: Оценяване и управление на педагогическите кадри в предучилищните заведения
Страници: 130 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Здравен мениджмънт
 
  2395
Област: Други
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: Пълноценно усвояване на свободното време на живущите в Дом за стари хора- кв. Дървеница
Страници: 8 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социални дейности, Здравен мениджмънт
 
  2131
Област: Икономика
Дисциплина: Социални дейности, Здравен мениджмънт
Вид: Дипломна работа
Тема: Финансово-икономически анализ на дейността на Дом за медико-социални грижи
Страници: 50 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Здравен мениджмънт
 
  10212
Област: Медицина
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: Качество на грижи за болния- дефиниция, оценка, основни елементи.Протокол за здравни грижи.
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Здравен мениджмънт
 
  10459
Област: Икономика
Дисциплина: Здравен мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: Здравноосигурителната система в България
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕРГОНОМИЯ НА ТРУДА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
 
  12410
Област: Здравен мениджмънт
Дисциплина: ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕРГОНОМИЯ НА ТРУДА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Вид: Курсова работа
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕРГОНОМИЯ НА ТРУДА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Страници: 9 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Финансиране на здравеопазването
Конфликти в здравноосигурителната система
Същност, цели и съдържание на здравната реформа в България
Оценяване и управление на педагогическите кадри в предучилищните заведения
Финансово-икономически анализ на дейността на Дом за медико-социални грижи
Образователни потребности на инвалидите
Пълноценно усвояване на свободното време на живущите в Дом за стари хора- кв. Дървеница
Здравноосигурителната система в България
Магистърска теза на тема: Проблеми и предизвикателства пред системата за задължително здравно осигуряване в България
Качество на грижи за болния- дефиниция, оценка, основни елементи.Протокол за здравни грижи.

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024