. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
18.03.2019
Дипломна работа СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЧАСТ ОТ С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА - 85 стр. ШУ 2015
18.03.2019
Дипломна работа Състояние и развитие на застраховка “Каско” на моторни превозни средства - 73 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 2017
18.03.2019
Дипломна работа Характеризиране на пробиотичния потенциал на новоизолирани щамове лактобацили от домашно приготвени млечни и месни продукти - 76 стр. Софийски университет 2017
18.03.2019
Дипломна работа Добрата комуникацията между детската градина и семейството на детето- начин за добро възпитание и образование. Прилики и разлики в комуникацията между две европейски държави: Белгия и България. - 63 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2017
18.03.2019
Дипломна работа Разработване на предложения за усъвършенстване на дейността на „Медика” АД. - 103 стр. ТУ - София 2017
18.03.2019
Дипломна работа Емитиране на акции като средство за финансиране на фирмена дейност в условия на финансова криза - 51 стр. УНСС 2017
18.03.2019
Дипломна работа Организация и методология на отчитането на приходите в предприятията в публичния сектор - 54 стр. УНСС 2017
18.03.2019
Дипломна работа АНТИЧНИЯТ РОМАН “ДАФНИС И ХЛОЯ” КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС ЗА ОСТРОВ ЛЕСБОС - 60 стр. УНИБИТ 2016
18.03.2019
Дипломна работа Развитие на Община Раковски, потенциал и състояние - 55 стр. АУ- Пловдив 2017
18.03.2019
Дипломна работа Ръководство и лидерство” в „УиПривент България” ЕООД - 60 стр. ВТУ 2017
18.03.2019
Дипломна работа СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦИНК БОРФОСФАТНИ КОМПОЗИЦИИ ДОТИРАНИ СЪС САМАРИЙ - 49 стр. ПУ 2015
18.03.2019
Дипломна работа Линия на производство на трансформатори - 72 стр. ТУ - София 2015
18.03.2019
Дипломна работа ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗИНГ В БЪЛГАРИЯ ( ПО МОДЕЛА НА SUBWAY БЪЛГАРИЯ ЕООД ) - 70 стр. ИУ - Варна 2017
18.03.2019
Дипломна работа АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И РАЗХОДИТЕ НА ФИРМА „КОРЕКТ-63“ ЕООД – ГР. ВАРНА - 74 стр. ИУ - Варна 2015
18.03.2019
Дипломна работа Анализ на мотивационния профил и мотивацията на персонала на туристическа агенция „Бохемия“ - 112 стр. Софийски университет 2017
18.03.2019
Дипломна работа Каналите за видео споделяне като инструмент на маркетинговите кампании на фирмите - 67 стр. ИУ - Варна 2017
18.03.2019
Дипломна работа Създаване и управление на бизнес модел на студио за интериорен и екстериорен дизайн - 58 стр. АУ- Пловдив 2016
17.03.2019
Курсова работа КРЕПОСТИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ - 35 стр. ПУ 2017
17.03.2019
Курсова работа Характеристика и анализ на графичния дизайн на вестник „24 часа“ - 13 стр. ТУ 2017
17.03.2019
Курсова работа Методи за преконцетриране - 14 стр. ЮЗУ 2017

Untitled Document
Поръчани днес
Природно-ресурсен потенциал и родоволствено-екологични проблеми на развитието на света
Проект за изграждане на хотелски комплекс
Изследване на жизнения цикъл на недвижимите имоти в област Варна
Сравнение на системата за социалното осигуряване между България и Германия
Организационната култура като фактор на имиджа
Сравнителен анализ между МССФО/МСС 1 Представяне на Финансови отчети и НСС 1 Представяне на Финансови отчети
Сравнителен анализ между МССФО/МСС 1 Представяне на Финансови отчети и НСС 1 Представяне на Финансови отчети
Анализ, проектиране и планиране на осигуряване на ЗБУТ в “Теленор ЕАД’’
ОЦЕНКА НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТОЯН ЧИЛИНГИРОВ“, ГР. ШУМЕН
Индустриален инженеринг
„Управление на риска по примера на СИБАНК ЕАД”
Проект за създаване на ново индустриално предприятие
Регионален икономически анализ на туристическията потенциал на два курорта по избор
ОЦЕНКА НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТОЯН ЧИЛИНГИРОВ“, ГР. ШУМЕН
Фондация „Асоциация Анимус“

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019