. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Социална психология
 
 
Каталожен номер:
8554
Област:
Психология
Дисциплина:
Социална психология
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Лидерство и стил на ръководство. Власт и влияние
Страници:
27 стр.
Цена:
25 лв.
Университет:
НВУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
16.06.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:Въведение 3стр
1.Лидерството – същност 3стр
2. Лидер и мениджър 4стр
3.Подходи на лидерството 6стр
4. Идеята за лидерските стилове 7стр
5.Поведенски теории за лидерството 10стр
6. Съвременно разбиране за видовете лидерски стилове 13стр
7. Лидерство според концепцията за възнаграждения и наказания 15стр
8. Тип лидерство 16стр
9. Съвременни модели на лидерство 17стр
10. Власт и влияние 22стр
10.1. Непринудително влияние 24стр
Заключение 25стр
Използвана литература 27стр
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024