. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управленско счетоводство
 
 
Каталожен номер:
8508
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управленско счетоводство
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
„Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство. Постоянни и променливи, преки и непреки, производствени и непроизводствени, съответстващи и несъответстващи, завършени и незавършени, контролируеми и неконтролируеми.”
Страници:
14 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.06.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание :

1. Увод...................................................................................................... стр.3
2. Изложение......................................................................................стр.3-13
2.1 Теоретична част
2.2 Практическа част
3. Заключение ..........................................................................................стр.13
4. Използвана литература ....................................................................стр.14
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024