. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Финанси
 
 
Каталожен номер:
7727
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
ФИНАНСОВИТЕ СРИВОВЕ НА ПАЗАРА ОПРАВДАВАТ ЛИ ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Година:
2014
Добавена в сайта на:
26.03.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Структура:
I. Публични финанси. Държавни приходи и разходи

II. Анализ на причините за финансовите сривове , начините за преодоляване и намесата на държавата.
1. Пазарни дефекти. Същност и последици.
2. Финансови сривове и начини за излизане от кризата
3. Икономически течения, засягащи ролята на държавата в икономиката.
3.1. Меркантилисти - от 16 до 17/18 век
3.2. Класици - края на 18 началото на 19 век
3.3. Немска школа - Закона на Вагнер
3.4. Марксизъм -19 век; Неокласици - края на 19 началото на 20 век
3.5. Неокласици - края на 19 началото на 20 век
3.6. Кейнсианство - в продължение на 20 век
3.7. Нова класическа макроикономика - втората половина на 20 век (след 70-те години на 20 век).
4. Форми за намеса на държавата в икономиката
5. Отрицателни страни на намесата на държавата в икономиката.

III. Необходимост от намеса на държавата в икономиката.I. Публични финанси

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024