. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
7560
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Културният туризъм на гр. Лондон (Великобритания) – възможности за развитие
Страници:
80 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
ВСУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
22.02.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод…………………………………………………………………………… 3

I глава. Културният туризъм - разновидности и значение за икономическото развитие…………………………………………………...6
1.1. Теоретичен преглед на постановките и научните схващания за културния туризъм…………………………………………………………… 6
1.2. Видове и форми на културния туризъм……………………………………………………………………… 10
1.3. Културни ценности и ресурси. Значение и предпоставки за развитие……………………………………………………………………… 14
II глава. Пазарът на културния туризъм на гр. Лондон……………… 22
2.1. Особености на продукта на културния туризъм в Лондон…………………………………………………………………………22
2.2. Фактори, оказващи влияние върху търсенето на продукта на културния туризъм……………………………………………………………43
2.3. SWOT - анализ на културния туризъм на гр. Лондон (обект замъци)..........................................…………….................................................54
III глава. Тенденции и перспективи на културния туризъм в Лондон
3.1. Развитие на културния туризъм във Великобритания – мерки и програми на правителството..................................……………59
3.2. Приоритетните направления за развитие на културния продукт на туризма на Лондон………………………………………………….65

Заключение………………………………………………………………….71
Използвана литература………………………………………………… ....73
Приложения………………………………………………………………….75

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024