. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управленско счетоводство
 
 
Каталожен номер:
7383
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управленско счетоводство
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Калкулирането като елемент в методологията на управленското счетоводство
Страници:
19 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
23.01.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Въведение............................................................................................................2
1. Калкулирането и неговата роля в счетоводната теория и практика..............................................................................................................3
1.1. Същност и значение на калкулирането.................................................3
1.2. Видове калкулации....................................................................................4
2. Счетоводен анализ на разходите за целите на калкулирането............5
2.1. Класификация на разходите според начина на отнасянето им по обекти на калкулиране.....................................................................................5
2.2. Класификация на разходите според връзката им с производствения процес...................................................................................7
2.3. Класификация на разходите според тяхната завършеност и значението им за продукта..............................................................................8
3. Системи за калкулиране.............................................................................9
4. Методи на калкулиране.............................................................................12
4.1. Activity Based Counting – един съвременен метод за калкулиране.....................................................................................................15
Заключение.......................................................................................................17
Използвана литература..................................................................................18
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024