. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Статистическо изследване на зависимости
 
 
Каталожен номер:
4657
Област:
Икономика
Дисциплина:
Статистическо изследване на зависимости
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Изследване на връзка между възраст и доход с помощта на регресионен анализ
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Година:
2011
Добавена в сайта на:
09.08.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1.Същност на регресионния анализ........................................стр. 3
2.Видове регресионни модели..................................................стр. 3
2.1Според броя на факторните променливи.................. стр. 4
2.2 Според характера на връзката......................................стр. 4
2.3 Според вида на моделите..............................................стр. 4
2.4 Според начина на конструиране..................................стр. 5
3. Задачи на регресионния анализ...........................................стр. 5
4. Измерване и оценяване на факторни влияния..................стр. 6
5. Проверка на адекватността на моделите, чрез проверка на
хипотезите, основани на -критерия....................................стр. 8
6.Стохастична точност на оценките........................................стр. 10 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024