. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Начална училищна педагогика
 
 
Каталожен номер:
2507
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Начална училищна педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възраст
Страници:
75 стр.
Цена:
50 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод …….стр. 2
Първа глава: Теоретични основи на проблемите свързани със здравето и здравното възпитание.
1.1. Здравето – сила за човека……...стр. 5
1.2. Същност и специфика на здравното възпитание……….стр. 9
1.3. Сфери на формиране на здравното възпитание……….стр. 19
1.4. Актуални проблеми на здравното възпитание при децата в начална училищна възраст:
1.4.1. Формиране на навици и привички за здравословен начин на живот и опазване на личното здраве………..стр. 24
1.4.2. Формиране на хигиенни навици………стр. 34
1.4.3. Поставяне основите на половото възпитание и сексуална култура...стр. 40
Втора глава: Анализ на резултатите от изследването. …...……стр. 43
2.1. Анализ на резултатите от анкетите с ученици………..стр. 44
2.2. Анализ на резултатите от анкетите с родители………стр. 50
2.3. Анализ на резултатите от анкетите с учители………..стр. 58
Заключение……..стр. 67
Библиография……….стр. 70
Приложения……стр. 71

Информация за Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възраст 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024