. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Стопанска история
 
 
Каталожен номер:
2468
Област:
История
Дисциплина:
Стопанска история
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Промишлеността на България по време на Балканските войни
Страници:
24 стр.
Цена:
17 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
І. УВОД.........1
ІІ. Какво представлява промишлеността и възможностите й за трансформация по време на война..2
ІІІ. Икономиката на България по време на Балканските войни..........6
ІV. Основни средства за промишлено производство и възможностите за набавянето им по време на война......9
V. Кожарската индустрия и възможностите за нейното появяване, техническо развитие и мобилизация у нас.............13
VІ. Метало-конструктивните индустрии като обект на мобилизация.......14
VІІ. Състояние на промишлеността.......15
VІІІ. Икономическото и промишлено развитие в света………………………………………………………….20
ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......23
ІХ. Използвана литература........25
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024