. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по ТУРИЗЪМ
 
 
Каталожен номер:
15154
Област:
Екология, Туризъм
Дисциплина:
ТУРИЗЪМ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово
Страници:
23 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
ВУАРР
Година:
2022
Добавена в сайта на:
30.09.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Увод 3
1. Същност на екологичния туризъм 3
2. Особености на екологичния туризъм 4
2.1. Основни елементи на екологичния туризъм 4
2.2. Приноси на екологичния туризъм 5
2.3. Задачи на екологичния туризъм 6
3. Туристическата политика като система 9
4. Природна характеристика на община Ракитово 10
4.1. Географско положение 10
4.2. Релеф 11
4.3. Климат 11
4.4. Водни ресурси 12
4.5. Почви 13
4.6. Горска растителност 13
4.7. Административно-териториално делене 13
4.8. Население 15
5. Туризъм 16
5.1. Капацитет и състояние на туристическата база: 17
Заключение 21
Използвана литература 23


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024