. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15055
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯТА НА ПРИКАЗКАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Страници:
33 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
СУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
14.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
2
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД...................................................................................................2

ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
1.Същност и значение на народната приказка като литературен жанр……………………………………………………........................4
2.Място и значение на приказката в детската градина....................10
3.Особености на художественото възприемане в ПУВ...................17
4. Ролята на героя за изграждането на детето ……………………..22
5.Ролята на приказката за развитието на въображението в ПУВ…23
6.Библиография………………………………………………………32

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024