. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по ДЕТЕТО В КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ
 
 
Каталожен номер:
14331
Област:
Педагогика
Дисциплина:
ДЕТЕТО В КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Обучение на децата по БДП в детската градина
Страници:
14 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
07.12.2020
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод
2. Предучилищната възраст - период на системна и целенасочена работа за формиране на умения и навици за културно поведение на пътя и подготовка на децата за самостоятелно излизане на улицата
3. Организация на обучението на децата от различните възрастови групи в системата на Министерството на образованието и науката -състояние и проблеми
4. Специфични цели на възпитанието и обучението по БДП, връзка и зависимост между знания и умения
5. Изводи
6. Заключение
7. Ползвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023