. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14197
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Формиране на представи за геометричните фигури при 6-7 годишните деца
Страници:
37 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2018
Добавена в сайта на:
11.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД......................................................................................................................3
ПЪРВА ГЛАВА:

Концептуални основи

1.1. Исторически аспекти на проблема за ранно математическо обучение
на деца...................................................................................................................................6

1.2. Геометрия в детската градина.Особености на децата при възприемане
на геометричната форма и геометричните фигури........................................................11

1. 3. Анализ на учебната документация …………………...……….……...............................16

ВТОРА ГЛАВА:

Представяне на добър педагогически опит

2.1. Обща характеристика на цикъла от педагогически ситуации ..................................... 18
2.2. Ситуация №1- Тема: Кръг,квадрат,триъгълник..............................................................19
2.3. Ситуация № 2 -Тема: Правоъгълник.................................................................................21
2.4. Ситуация № 3-Тема: Моделиране на геометрични фигури...........................................23
2.5. Ситуация № 4-Тема: Графично възпроизвеждане на геометрични фигури.........................................................................................................................................25
2.6. Ситуация № 5-Тема: Кръг,квадрат,триъгълник,правоъгълник......................................28

ТРЕТА ГЛАВА:

Представяне и анализ на резултатите

3.1. Инструментариум и резултати………………………………………..............................31

3.2. Анализ на получените резултати-/качествен анализ/.....................................................33


ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ……………………………………….……………….......35


ЛИТЕРАТУРА……...………………………..…….………………………......36
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024