. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14028
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ВЪВ ФОЛКЛОРНИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ – СРЕДСТВО ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР
Страници:
93 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
02.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
Първа глава. Български фолклорни празници в предучилищното музикално образование 5
1. Български традиционни празници и участието на децата в тях 5
1.1. Традиции, празници, обичаи, обреди 5
1.2. Символи в традиционната обредност 7
1.3. Традиционни празници и обичаи 11
1.4. Фолклорните празници в актуалните системи за предучилищно образование 23

Втора глава. Експериментално изследване на възможностите за опознаване на българските фолклорни празници и обичаи в контекста на празничния календар в детската градина 32
2.1. Организация на експерименталната работа 32
2.2 Констатиращо изследване 34
2.3. Формиращ експеримент. Подготовка и провеждане на пролетно тържество „Красотата на традициите в пролетния празничен цикъл” 47
2.4. Заключително изследване и представяне на резултатите 50

Обобщения и изводи 66
Литература 67
Приложения 71


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024