. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13985
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Предпоставки за междуличностни конфликти при децата от предучилищна възраст
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
19.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. Увод

2. Конфликти и конфликтни ситуации в предучилищна възраст


3. Фактори за преодоляване на детските конфликти

4. Анализ


5. Изпитна задача- ( Педагогически инициативи с цел овладяване от 6-7 г. дете на социалната роля ученик.)


6. Използвана литература


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024