. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство и контрол
 
 
Каталожен номер:
13886
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство и контрол
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Необходимост от стандартизация на счетоводството в публичния сектор
Страници:
55 стр.
Цена:
102 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
18.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Увод.........................................................................................................................стр.3
Първа глава
СПЕЦИФИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР……………………………………стр.5
1.1. Счетоводството като функционална подсистема в системите за управрение ..................................................................................................................................стр.5
1.2. Счетоводство в предприятията от публичния сектор – теоритични постановки и проблеми в нормативното регламентиране………………………………........стр.8
1.3. Счетоводно-информационна потребност на предприятията от публичния сектор…………………………………………………………..………………...стр.12
1.4. Проблеми в организацията и методологията на счетоводството в публичния сектор…………………………………………………………………………….стр.16
1.5. Международната федерация на счетоводителите и ролята й за разработването на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор……………………………………………………………………...стр.24
Втора глава
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР……………………………………..стр.33
1.1. Проспективен анализ на стандартизацията на счетоводството в публичния сектор в глобален асект …………………………………………..…………….стр.33
1.2. Международни счетоводни стандарти за публичния сектор и форуми, посветени на програмирането им.. …………………………………………………….......стр.40
1.3. Европейски счетоводни стандарти за публичния сектор……………………стр.46
Заключение……………………………………………………………………..стр.52
Използвана литература……………………………………………………….стр.54
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024