. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление и изграждане на екипи
 
 
Каталожен номер:
13873
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление и изграждане на екипи
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Ефективни интервенции за превенция и справяне с конфликтни ситуации в екипа
Страници:
27 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
СУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
18.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
Развитие на вижданията за конфликтите 5
Същност и елементи на конфликта 6
Възможни изходи от конфликта 7
Типове конфликти 8
Нива на конфликт 10
Източници на конфликт 11
Индивидуални стратегии за решаване на конфликти 12
Управление на конфликтите 14
Пазарене/преговаряне 14
Конструктивно разрешаване на конфликти 14
Управление след приключването на конфликта 16
Интервенции 17
Междугрупова интервенция 17
Конфронтационна среща 18
Организационно огледало 19
Модел за решаване на междугрупови конфликти 21
Други стратегии за разрешаване на конфликти 23
Стимулиране на конфликти 24
Заключение 26
Библиография 27
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024