. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Психология
 
 
Каталожен номер:
12455
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Разработка на темите от конспекта по Методика на преподаването по психология
Страници:
30 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
13.10.2018
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Предмет, задачи и значение на методиката на обучение по психология
(МОП) ............................................................................................................................................... 3
2. Синергетика и синергетичен подход в съвременното обучение .......................... 4
3. Позитивна психология и позитивно образование по Психология ........................ 5
4. Учебно-възпитателният процес по Психология. Видове учене.............................. 6
5. Емоционална компетентност - програма за Личностно развитие ........................7
5.1 Учебният предмет „Психология” във Философския цикъл на СОУ ......................8
6. Принципи на обученето по Психология ......................................................................... 9
7. Интеракция - взаимодействия в процеса на обучение; субект-субектни отношения ............................................................................................................................................ 10
8. Урокът по психология. Видове уроци .............................................................................. 11
9. Системата на дидактическите форми и методи – дидактически инструментариум ....................................................................................................................... 12
10. Урокът по Психология- основна учебна форма ........................................................... 13
11. Разказът на учителя по Психология .............................................................................. 14
12. Диалoгът в обученето: учебна беседа и дискусия ...................................................... 15
13. Самоподготовката по психология – организация , мотивация,
ефективност .................................................................................................................................. 16
14. Тест, въпросник, задачи за самоподготовка по Психология .................................. 17
15. Проблемната ситуация в обучението по Психология; проблемно-ситуацонни методи ............................................................................................................................................. 18
16. Психотренингът - условна дидактическа форма и метод ........................................ 19
17. Ученическият клас – субект в обучението по Психология ....................................... 20
18. Учителят по Психология- педагог ................................................................................... 21
19. Проверка и оценка знанията и уменията по Психология ...................................... 22
20. Педагогическа стажировка - организация и очаквани резултати ..................... 23
21. Моят учител по психология ............................................................................................. 24
22. Гражданското образование - алтернативи ................................................................. 25
23. Морално възпитание в училище .................................................................................... 26
24. Фасилитирането като дейност на учителя ................................................................. 27
25. Училищен психолог ............................................................................................................. 28
Използвана литература ............................................................................................................ 29

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024