. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Възрастова психология
 
 
Каталожен номер:
12384
Област:
Психология
Дисциплина:
Възрастова психология
Вид на работата:
Реферат
Тема:
ПРЕДМЕТ НА ВЪЗРАСТОВАТА ПСИХОЛОГИЯ
Страници:
16 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод 3
1. Принципите на периодизацията 4
2. Предмет на възрастовата психология 5
2.1. Когнитивна теория на развитието на Жан Пиаже 6
2.2. Периодизация на Виготски 8
2.3. Периодизация на Елконин 10
2.4. Теорията за психосоциална развитие на Ерик Ериксон 12
3. Биологична възраст 13
Заключение 14
Използвана литература 16

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024