. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по ФИНАНСИ
 
 
Каталожен номер:
12187
Област:
Икономика
Дисциплина:
ФИНАНСИ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Финанси на строително предприятие: ,, Планекс Холдинг ’’ - ООД
Страници:
16 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
24.05.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1.История на предприятието…………………………………………………стр.3
2.Основни характеристики…………………………………………………...стр.5
3.Финансови показатели……………………………………………………...стр.7
4.Счетоводен баланс………………………………………………………….стр.8
5.Анализ на финансовите резултати……………………………………….стр.12
6.Управление на човешките ресурси…………………..……………..……стр.13
7.Конкуренти………………………………………………………………...стр.13
8.Важни събития…………………………………………..………………...стр.14
9.Механизация и иновации………………………………………………....стр.14
10.Заключение……………………………………………..………………...стр.15
11.Използвана литература…………………………………..…………...….стр.16


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024