. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Гражданса защита
 
 
Каталожен номер:
12162
Област:
Други
Дисциплина:
Гражданса защита
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Природни бедствия. Земетресения
Страници:
35 стр.
Цена:
25 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.05.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Увод с.4
2. Природни бедствия с.4
2.1. Същност с.5
2.2. Видове с.6
3. Земетренения с.11
3.1. Причини за земетресенията с.11
3.2. Видове земетресения с.13
3.3. „Движещата се повърхност“ с.14
3.3.1. Нашият „плаващ“ свят с.14
3.3.2. Сеизмични вълни с.15
3.3.3. Опасни зони с.16
3.4. Земетресения с.16
3.4.1. Антиземетръсно строителство с.17
3.4.2. Уязвимата Япония с.18
3.4.3. Земетресението в Южна Азия през 2005г. с.18
3.5. Цунами, вълните убийци с.19
3.5.1. Земетресения в морето с.19
3.5.2. Вълни чудовища с.20
3.5.3. Двойно бедствие с.21
3.6. Изучаване на земетресенията с.22
3.6.1. Сеизмографът с.22
3.6.2. Сеизмични вълни с.23
3.6.3. Скалата на Рихтер с.24
3.7. Какво да правим по време на земетресение?
с.25
3.8. Преди и след земетресение с.28
3.9. Най-силните и най-опустошителни земетресения с.29
4. Заключение с.34
5. Библиографска справка с.35

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023