. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12150
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Диверсификация на икономиката на селски район Сапарева баня чрез развитието на специализирани форми на туризъм
Страници:
24 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
01.05.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Въведение.........................................................3

2. Географско положение на община Сапарева баня....................................................................4

2.1. Природни ресурси..........................................5
А)Релеф..................................................................5
Б) Климат................................................................6
В) Води...................................................................6
Г) Почви.................................................................8
Д)Флора и фауна....................................................9
Е) Защитени зони.................................................10

3. Туризъм............................................................11

4. Видове туризъм в община Сапарева баня.....13
А) Балнеотуризъм и СПА туризъм....................13
Б) Екологичен, Екстремен , Спортен ,
Рекреационнен , Хоби-туризъм..........................14
В) Познавателен и културен туризъм................20

5.Въздействието на туризма върху икономиката на община Сапарева баня...................................22

6.. Изводи и заключения.....................................23

7. Използвана литература...................................24

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024