. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
10969
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Развитие на eкологичния туризъм в община Ракитово
Страници:
98 стр.
Цена:
79 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
27.06.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Екологичният туризъм - нов подход в туристическото природоползване 5
1. Възникване и развитие на екологичния туризъм 5
2. Определение за екологичен туризъм 9
3. Същност на екологичния туризъм 13
ГЛАВА 2. Характеристика на община Ракитово 20
1. Природна характеристика 20
2. Административно-териториално делене 25
3. Население 27
4. Състояние на месната икономика 27
5. Туризъм 28
ГЛАВА 3. Предпоставки за развитие на екологичния туризъм на територията на община Ракитово 32
1. Екопътеки и туристически маршрути в района 32
2. Защитени територии 56
3. Защитени зони 59
ГЛАВА 4. Видове алтернативен туризъм развити на територията на община Ракитово 61
1. Маршрутно-познавателен туризъм /виж Глава 3-екопътеки/. 61
2. Религиозен и културно-познавателен туризъм 61
3. Ловен туризъм 68
4. Риболовен туризъм 69
5. Спелеотуризъм 69
6. Селски туризъм 70
7. Здравен туризъм 70
ГЛАВА 5. Проекти в община Ракитово свързани с развитието на екологичния туризъм 71
1. Проект: „Културен и екотуризъм в община Ракитово” 71
2. Проект: „Екотуризъм в община Ракитово – възможности за интегриран подход” 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 98


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024