. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
10865
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЯЛА
Страници:
63 стр.
Цена:
59 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
15.06.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ……………………………………………………………………5
1.1 Дефиниране и характеристика на събитийния туризъм 5
1.2 Съдържание и типология на събитийния туризъм 8
1.3 Условия и предпоставки за развитие на събитиен туризъм 15
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЯЛА 22
2.1 Характеристика на община Бяла като дестинация за развитие на събитиен туризъм 22
2.3 Изследване на туристическото търсене на събитиен туризъм 35
ГЛАВА 3. НАСОКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЯЛА 43
3.1 Тенденции в развитието на събитийния туризъм 43
3.2 Проблеми в развитието на събитийния туризъм в община Бяла 48
3.3 Предложения за подобряване на събитийния туризъм в община Бяла.. 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: 62 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024