. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Теория на контрола
 
 
Каталожен номер:
10795
Област:
Икономика
Дисциплина:
Теория на контрола
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Организация, действие и контрол на Сметната палата
Страници:
15 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
29.05.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Увод.................................................................................................................2 стр.
2. История на Сметната палата.........................................................................3 стр.
3. Изложение:
• Същност на Сметната палата.....................................................................4 стр.
• Основна задача на Сметната палата..........................................................4 стр.
• Обект на Сметната палата..........................................................................4 стр.
• Предмет на Сметната палата......................................................................5 стр.
• Принципи на Сметната палата...................................................................5 стр.
• Организация на Сметната палата...............................................................5 стр.
 Състав на Сметната палата..............................................................5 стр.
 Правомощия на Сметната палата....................................................7 стр.
 Правомощия на председателя..........................................................7 стр.
 Правомощия на заместник-председателите...................................8 стр.
 Права и задължения на ръководните органи и служителите на Сметната палата................................................................................8 стр.
• Действие и контрол на Сметната палата...................................................9 стр.
4. Заключение....................................................................................................10 стр.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024